آیین نامه اجرای مرحله اول لیگ واترپلو زیر 17 سال
دور رفت مسابقات لیگ واترپلو نوجوانان 17 سال پسر در استخر نه دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته فنی واترپلو دستورالعمل برگزاری اولین مرحله لیگ واترپلو زیر 17 سال را اعلام کرد.این مسابقات ز تاریخ 13 لغایت 17 آذر ماه 1401 در استخر نه دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود.